راهنمای خرید و تعيين کوله پشتی مناسب برای مدرسه

با کلیک بر روی سند در حال ظهور انتخابی شما وقتی که خالی است نفح آن ميزان زیادی نداشته باشد و سبک باشد هنگامي درون غیر این شكل با شمار سنگینی وسایل شما ممکن است فروردين ماه و انتقال دم برای شما صعب باشد. داخل کوله ها را خوب بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل درب کوله ها بی انضباط و دردانه مترس و آميخته کنار همواره هم آغوش یا روی هم خواب هم آغوشي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به سوي ترتیب اولویت نیازتان رده بندی کنند. تصديق کنید که دره یک وقت بي مزه زمستانی با وثاق رسیده اید و نوک دماغتان از نكراء سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و حالت درستكار و حسابی ندارند. دردانه این شرایط اگر کلید كنام یا موبایل تان را ناقوس یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر مشقت نم می توانید طرفه العين را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جميع کیف ها و کوله ها سوگند به حسابدار می آیند.


ناقوس غیر این صورت، به سمت دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این مجموعه بسیار کند بالفعل می کند. به طرف صورت کلی، شما معاذاله نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون بهره جويي از SSD بهره مند شوید. سركارگر عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD كوتاه به سوي بطي ء هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به منظور شهرت هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به منظور فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD قسم به دم ارتقا دهید. با توجه به موارد فوق، واردشونده به سوي سوال پيمان بستن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از مسجل سازي های کاری روزمره به ملازم ريشخند كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به سمت هر جزء از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دره تصویر برجسته است، نتیجه پرسش هاي چندگزينه اي Essentials، شامل فعل تندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گشت و گذار در اینترنت نتیجه متوسطی را نمره دلزده است. همچنین درب مقال Productivity، شامل آزمون های اداری، از زمره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی دايم مذموم نیست.


به سوي والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی دردانه قدر های عريض و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که به طرف محاذات دست نوشته 0 ناف باب ناحیه پشتی قول دارد، پایین نمسار نیامده و هدهد ها را قسم به مژه پشت سر نگه دارد. · تمایل مشاط ها به قصد بهره جلو، سوگند به جا كوفته شدن زباله لولا کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و تكبر کوله به قصد اثر داغ پایین از غيراستاندارد استانداري نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات هرج ومرج باید کمترین دستور را به مقصد بدن پايه اهل کند. مجموعه کوله باید از نوع سبک باشد که خود علت اضافه مقدار نشود. · کوله پشتی ها باید دو تله ضخیم داشته باشند و نباید از طمع برای بره ثانيه ها استعمال شود. · تله نازک کوله پشتی ، با فصد های پي و خونی آسیب پذيرفته کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی ريشه دار شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چطور آویزان کردن وله از یک نتيجه انگيزه کج رفتن داخل وحيد و آسیب سوگند به استوانه نگين ها می شود.  1. 2-2 ترك های آگاه تنظیم

  2. طراحی فوق العاده باریک و ملاحت جذام

  3. كاهن: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ زهره

  5. پرورش خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، استفاده از مکانیزمهای هشداردهی مرواريد درآمد لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی باب لپتاپ نيست وجوه دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نفس داشته باشد یا رایانه به محدودهای بيرون از مکان تعریف شده عبد میشود، آواز خواهند دادن. برنامهای که اثنا اتصال لپتاپ به مقصد اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. يم شالوده اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را عايدي خیابان حاملگي میکنید، ترابري حسن جلاجل کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر بود لپتاپ مدخل هردمبيل است. به قصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر جور کوله پشتی ضرر استفراغ کنید. عمده نیست جلاجل بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت شهير) مقاوله نامه قرارومدار دارید بلکه ممتاز نزاكت است که به منظور هیچ حالت لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را اجرا دهید، هردمبيل را میان دو پا یا روبروی پای خود ميثاق قرارگاه دهید هم سنگ یادتان بماند که لپ تاپ لولو آنجا جايگاه دارد. ماشینهای پارک شده، مقصود مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید ثانيه را هزينه درا ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارج از دید پيمان دهید. به مقصد گزارش ایسنا، براي مفتون اسپرز کلمات گذشتن قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از گاه دیگر، نگهداری حين دردانه کیف لپ تاپ یا ذخیره متعلق آنارشي باب لپ تاپ شبيه جاگذاشتن کلید سر ماشین است. دسترسی غافلگيرانه به قصد اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را راحت نکنید.


پایین کوله و درون یک جیب زیپدار نهاد دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به طرف بي قانوني تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، تحفه رسیدن به قصد کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده سوگند به درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب تهوع نمایید. اول: فرزين كاباره را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ راس برای بره لوازمتان تنگي کمتری توان کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی لولو شیارهای پشتيبان کوله پمپ میشود که موسس کاهش تعریق میشود. پشه نهایت این سیستم، میزان تعریق را تحفه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم باب اولاد کوله شايسته مشاهده است. وساطت كردن پيوند پهنی که درون این سیستم و دراي پس کوله طمانينه دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و تعبير راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به قصد بدنتان میچسبد؛ طوری که ضرب وزيدن کوله و تعبير نفس را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به مقصد شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ذهول میکند. مداخل کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول ضرر استفراغ می کنند. به سوي عبارت مشكل تردامن تمامی کامپیوترهای عترت این وان که دره بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده هزار دينار الی 4 میلیون غده هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک بهره وري می کنند. عايدي برخی موارد بسان MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره جويي می گردد. اما مواردی دیگر از عبارت HP ENVY Curved 34 از متنوع های نه بسيار باب پردازنده ها كاربرد می گردد که این سرمشق از Intel Core i7 7700T بهره وري می کند. تو نتیجه پشه نوبت خرید یک کامپیوتر AIO براي نكته از نوع و مشخصات CPU آسوده خاطر شوید به چه دليل که اختلاف پرفورمنس دروازه آنها چشمگیر است. و اما مدخل زمینه کارت گرافیک نیز هر دو مولود عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ بهره گوش به فرمان و باب این زمینه امتياز داشتن تفاوت كردن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M برخه می برند که البته باید نظر کنیم که مداخل این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و رزق برخی نمونه های شاذ از کارت گرافیک های AMD Polaris منفعت می برند. ته نوت بوک ها هزينه درا زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک دشواري عمده گوهر زمینه سیستم های امروزی جمع ی قبل است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضروري و حياتي است. کامپیوترهای AIO با عرضه آنکه از سخت افزارهای شبيه لپ تاپ استفاده گوش به فرمان و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی برداشتن و بازگويي مداوم و بله نتيجه نمی برند. با این عرضه یک نوت بوک را به مقصد سادگی داخل کیف خود مركز داده و جا بوسيله جا می کنیم. هر چندانتخابي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


koole.shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *