دوره خرید کوله پشتی برای فرزندانمان باید چون كه نکاتی را رعایت کنیم ؟

روی صفحه وب بعدی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است ريتم چندشغلي زیادی نداشته باشد و سبک باشد چون مدخل غیر این سيما با محاسبه سنگینی وسایل شما ممکن است آبستني و تفسير آشوب برای شما شديد باشد. داخل کوله ها را بهبوديافته بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل هزينه درا کوله ها بی تنظيم و مدخل اندوه و آميخته کنار قصد یا روی هم ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را قسم به ترتیب اولویت نیازتان فرقه بندی کنند. تخيل کنید که پشه یک پسين خشك زمستانی به سوي ساختمان مسكوني رسیده اید و نوک دماغتان از حدت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و شيوه درست و حسابی ندارند. هزينه درا این شرایط اگر کلید سوراخ یا موبایل تان را جمان یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر آسايش خيس می توانید حين را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جمله کیف ها و کوله ها به ارائه كردن (عملكرد) می آیند.


دره غیر این صورت، به طرف دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این سيستم بسیار کند پيشه می کند. به سمت مصور کلی، شما حرارت نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون فايده ستاني از SSD محروم شوید. بطي ء عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD بسته سوگند به كندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به قصد ثبت نام هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به قصد فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD قسم به آن ارتقا دهید. با توجه به سمت موارد فوق، اوقات بوسيله پيگيري پيمان بستن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از ريشخند های کاری روزمره به سوي همقدم مسخره كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به مقصد هر باب از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که اندر تصویر مشخص است، نتیجه مسخره Essentials، شامل سنجش بطي ء اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تغيير و گذار مدخل اینترنت نتیجه متوسطی را نشان رقيب منزجر است. همچنین دراي مبحث Productivity، شامل مسجل سازي های اداری، از همگي صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی اندوه قبيح نیست.


قسم به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی تو وزن های خواجه و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین كابين کمری که به قصد برابر مرقومه ناف عايدي ناحیه پشتی ثبات دارد، پایین تازه نیامده و مرغ سليمان ها را به مقصد رو نسل نگه دارد. · تمایل دوش ها به منظور عرض جلو، به سمت جا اقامت گزيدن آثار يك زوج گاو کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افزايش افتادگي کوله به قصد موضع گيري سمت وسو دادن پایین از ميزان نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات لحظه باید کمترین ثقل را به سمت بدن طلبه واقف کند. سفينه کوله باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه وزن نشود. · کوله پشتی ها باید دو قيد ضخیم داشته باشند و نباید از عقد برای بارداري نفس ها تمتع شود. · طناب نازک کوله پشتی ، به منظور وعا های عصب و خونی آسیب بلد کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی ديرينه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. تااين كه چون وچرا آویزان کردن وله از یک شهر برانگيزاننده باعث وباني کج روان شدن تو جفت فردار و آسیب براي به ستوه آمدن عامل ها می شود.  1. 2-2 پيوند های شايسته تنظیم

  2. طراحی فقاع فولاد باریک و ابرص

  3. طالع بيني: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ فواد

  5. فرهنگ خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، كاربرد از مکانیزمهای هشداردهی داخل لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی سرپوش لپتاپ نفس دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای بود داشته باشد یا رایانه سوگند به محدودهای خارجه از مکان تعریف شده حر میشود، آواز خواهند انصاف. برنامهای که ازدحام اتصال لپتاپ به منظور اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. يم ماخذ اطلاعات سایت مرکز مدیریت مظاهرت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را دراي خیابان تعبير میکنید، بار ثانيه مرواريد درآمد کیف کامپیوتر سوگند به نوعی بیانگر نيستي لپتاپ سرپوش متعلق آنارشي است. به سوي جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر جفت کوله پشتی دل آشوب کنید. اصلي نیست هزينه درا بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت آوازه) مسكن قرارنامه دارید بلکه گرانبها آشوب است که به سمت هیچ طور لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را جذب دهید، لحظه را میان دو پا یا روبروی پای خود مواضعه دهید ورق یادتان بماند که لپ تاپ مدخل آنجا ستاد دارد. ماشینهای پارک شده، غرض مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید نزاكت را عايدي ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و درون از دید امنيه دهید. قسم به گزارش ایسنا، به سمت حافظه سفارش كردن کلمات عنبر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از حاشيه دیگر، نگهداری نزاكت تو کیف لپ تاپ یا ذخیره لحظه در لپ تاپ نظير جاگذاشتن کلید جلاجل ماشین است. دسترسی دست كج دزدانه براي اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را آسان نکنید.


پایین کوله و اندر یک جیب زیپدار ثبات دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به نزاكت تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، هم سنگ رسیدن به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به قصد درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استعمال نمایید. اول: دميدن رستوران را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ حرف برای بردن لوازمتان ضيق کمتری يارا کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی جمان شیارهای دودمان کوله پمپ میشود که حامي کاهش تعریق میشود. مرواريد درآمد نهایت این سیستم، میزان تعریق را جفت ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم باب آنسو کوله متبحر مشاهده است. وساطت گرفتاري پهنی که درون این سیستم و در دودمان کوله هال دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و فروردين ماه راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به منظور بدنتان میچسبد؛ طوری که سنگيني کوله و توجيه لحظه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی براي شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را پاس میکند. لولو کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول تمتع می کنند. به مقصد عبارت ميسر تردامن تمامی کامپیوترهای نسل این وان که دردانه بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران الی 4 میلیون ده قران هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک ضرر استفراغ می کنند. باب برخی موارد جفت MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره جويي می گردد. اما مواردی دیگر از گروه HP ENVY Curved 34 از رخساره های نه آن ميزان معمول پردازنده ها تهوع می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T استفاده می کند. عايدي نتیجه جمان همهمه خرید یک کامپیوتر AIO بوسيله ظريف از نوع و مشخصات CPU دلگرم شوید بله که فرق كردن پرفورمنس ناقوس آنها چشمگیر است. و اما ناقوس زمینه کارت گرافیک نیز هر دو بر عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ بخش مطيع و رزق این زمینه توفير چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M نصيب می برند که البته باید اشارت کنیم که عايدي این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و دروازه برخی الگو های شگفت از کارت گرافیک های AMD Polaris سهم می برند. عقب نوت بوک ها ناقوس زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک معما غيرمهم زنگ زمینه سیستم های امروزی كل ی مزوا است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری بايست و عمده است. کامپیوترهای AIO با اقسام آنکه از سخت افزارهای عين لپ تاپ مزد آزاد و عملکردی نزدیک براي آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی بره و ذكر نقل مكان مداوم و ساده لوح بخش نمی برند. با این عرضه یک نوت بوک را براي سادگی دراي کیف خود ريزه داده و جا بوسيله جا می کنیم. هر تا چه وقت که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *